Bilgi Teknolojileri Gelişimi

Teknolojik gelişmeler bu güne kadar işletmelerin tüm fonksiyonlarını olumlu ve olumsuz yönde etkilemiştir. Tüm bu gelişmeler sonucunda bilgisayar ve internet kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bilgisayar kullanımının hızlı arttığı bu zamanda, kişisel ve kurumsal bilgilere yönelik elektronik saldırılar ve kurum içi tehditlerde hızla artmaktadır. Saldırıların sonucunda kişilerin ve kurumların bilgi varlıkları tehlikeye girmekte, maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır. Günümüzde kişisel ve kurumsal bilgi varlıklarının üzerinde, sürekli artan tehdit ve risklere karşı bilgi güvenliği kavramı ortaya çıkmıştır. Bilgi güvenliğini sağlamak iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, bu sebepten ötürü bilgi sistemlerinde denetim ve bilgi güvenliği yönetim sistemi zorunlu hale gelmiştir.

Bu projede kurumların bilgi varlıklarının denetim süreci ve bilgi güvenliği yönetim sistemi konusunda yapılması gerekenlere bir bakış açısı kazandırmaya çalışmaktadır.